تماس با ما

تهران، خيابان ولي‌عصر، ابتداي بزرگراه نيايش، روبروي درب جنوبي پارك ملت ،ساختمان وزارت نيرو، طبقه نهم، بال شمال غربی كدپستي:1996832611 تلفن: 81606740     

 

دفتر بررسی های اقتصادی وامور مجامع
نام پست سازمانی تحصیلات شماره تماس
کیومرث حیدری مدیرکل دکترا 81606743
محمدرضاحسن زاده مراغه معاون فوق لیسانس 81606286
ملیحه سلطانی مسئول دفتر فوق دیپلم 81606740

 

 


گروه مجامع عمومی و قراردادها
نام پست سازمانی تحصیلات شماره تماس
همایون کاراندیش رییس گروه لیسانس 81606748
نوروز آقاجانی تیر کارشناس فوق لیسانس 81606750
محمداسماعیل غلامی کارشناس فوق لیسانس 81606754

گروه تحلیل مالی وآنالیز ریسک
نام پست سازمانی تحصیلات شماره تماس
محمدرضاحسینی رییس گروه فوق لیسانس 81606278
آزیتا شیخ بهایی کارشناس فوق لیسانس 81606759

گروه مقررات ونظام فنی واجرایی
نام پست سازمانی تحصیلات شماره تماس
مریم عامری رییس گروه فوق لیسانس 81606729
ژیلا خجسته کارشناس لیسانس 81606744

گروه بررسی های اقتصادی
نام پست سازمانی تحصیلات شماره تماس
مریم خندان خادم رضا کارشناس فوق لیسانس 81606746